Garantie en vergoedingen
Bij normaal gebruik en onderhoud met de door ons geadviseerde producten, heeft u zes maanden garantie op fabricage en afleveringsfouten.
De vergoeding van haarwerken is opgenomen in de zorgverzekeringswet. Met een verwijzing van uw arts keert vrijwel iedere zorgverzekeraar een vast bedrag uit. Voor 2017 is de basisvergoeding vastgesteld op € 414,50. Dit kunt u terugvinden in uw verzekeringspolis.
Indien u aanvullend verzekerd bent, ontvangt u mogelijk bovenop dit bedrag nog een aanvulling. Deze aanvullende vergoeding vindt u hier.
Wij regelen de declaratie bij uw verzekeraar geheel kosteloos voor u.


Klachten
Mocht u ondanks onze service, klachten hebben over het haarwerk, dan kunt u altijd bij ons terecht. Uw klachten worden zorgvuldig behandeld. Wij doen er alles aan om u tevreden te stellen.
Hieronder kunt u het klachtenformulier en de klachtenprocedure downloaden. Het ingevulde formulier kunt u naar Anders Haarwerken sturen. U kunt natuurlijk ook even mondeling, telefonisch of per e-mail met ons contact opnemen.
Om de formulieren te downloaden opent u onderstaande link en selecteert u linksboven bij de menukeuze “Bestand” de keuze “Opslaan als…”.
Klachtenformulier en de klachtenprocedure zijn beide in dit document te vinden.
Klachtenformulier Anders Haarwerken